2015. január 21., szerda

Ágnes és VinceHa jeles nap a kalandárium szerint, akkor biztosan van benne időjóslás, bő-termés bűvölés és szerelmi bájolás, most sincs ez másképp! Nézzük az Ágnes – Vince párost.

Január 21. Ágnes napja, időjárásjósló nap, a megfigyelés szerint "ha Ágnes hideg, (akkor) engesztel Vince, hogy teljék a pince".   Ez azt jelenti, hogy az Ágnes napi, és az azt követő Vince napi időjárás általában ellentétes egymással, ha az egyik hideg, akkor a másik enyhe lesz, ha az egyik szeles, akkor a másik csendes. Ha Ágnes napja felhős, borús volt, azt jó jelnek vették, mivel akkor Vince napon napos idő volt várható, amiből a bőséges szőlőtermésre, jó minőségű borra következtettek.
Ezen a napon kivezetik az istállóból a lovat , összeszedik a patájából kihulló trágyadarabokat, s a tyúkok fészkébe teszik, hogy sokat tojjanak, jó kotlók legyenek.
Van még bárány áldás Rómában és karácsonyfás névnapi köszöntés nálunk faluhelyen.

De Ágnes napja leginkább „andrásolós” nap, azaz szerelemébresztő, házasságkötésre szerencsés nap. Hagyomány szerint Ágnes napján néhány egyéb előírást követve a lányok megálmodhatják jövendőbelijüket. S hogy ez nem csak nálunk igaz támassza alá egy Keats vers (Szent Ágnes – este)   részlet Károlyi Amy fordításában:

Szent Ágnes estjén, így mondták neki,
boldog jelentést láthat ifjú lány,
kedvese lágyan átölelheti
mézes éjfélkor, hogyha jókorán
átment előírt ceremónián:
böjtölve ágyba térjen és hanyatt
szűzfehéren feküdjön nyoszolyán,
semerre se pillantson ezalatt,
az égtől vágyai beteltét kérje csak.

Ő töprengett e hóborttal tele:
a bús istenként síró muzsikát
alig hallotta, szűzleány-szeme
földre szegezve, száz sodró uszályt
látott, de nem ügyelt: hiába állt
elébe lábujjhegyen sok vitéz,
s gőgjétől le nem hűtve állt odább,
mind nem látta, másutt a szív, az ész:
Ágnes álmára várt, mi édes, mint a méz.

Az már csak ráadás, hogy a várandós asszonyok sós vízben mosdottak Ágnes napján, hogy a gyermekeik egészségesek legyenek.

Január 22-én, Vince napja egyértelmű. Valami rejtélyes oknál fogva a borral van szoros kapcsolatban Vince, talán a latin vinum (bor) szóval való rokon hangzása  miatt a szőlészek szentje lett, pedig Vince  azt jelenti: győzedelmes.  Szent Vincét a sötétség legyőzőjeként tisztelik, ő az, aki előkészíti a lassan közeledő tavasz útját.
A Vince napi időjárásból a bor termését szokták megjósolni.
A közismert időjárási regula így hangzik:
"Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince",
vagy:

„Fényes Vince, tele pince.
Ködös Vince, üres pince.”
”Ha fénylik Vince, megtelik a pince.
Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.”

Gyakori volt, hogy a borgazdálkodók a szőlőtőkéről úgynevezett vincevesszőt metszettek, ezt a meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy mennyi rügy hajtott ki rajta, a következő év termésére  következtettek. Ide köthető a pincejárás hagyománya is. A  gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bőséges legyen a termés. Ilyenkor végig kóstolták egymás borát és rigmusokban áldást és bőséget kértek, kívántak egymásnak. Hasonló programról lehet olvasni 2015-re is az egyes borász portálokon, hiszen lesz pincéről-pincére program minden borvidékünkön..

Ha nem volt szőlő a környéken, akkor a várható kukoricatermésre jósoltak a Vince napi időjárásból: amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek.
Szerelmi jóslásokról ezen a napon nem tudunk.

Boldogságot Ágnes, bőséget Vince!lejegyezte: Tánczos Erzsébet

Forrás:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése